Behandeling tijdens revalidatie

Op het gebied van revalidatie levert Goudenhart behandeling aan de cliënten die tijdelijk verblijven op de revalidatieafdelingen van In-Beweging.

De revalidatieafdelingen zijn gevestigd op de locaties Vivaldi (Zoetermeer) en Westerweeren (Bergambacht).

Revalidatie vindt plaats na een ziekenhuisopname. De revalidatie is voor oudere mensen die herstellen na bijvoorbeeld een beroerte (CVA), gebroken heup, amputatie, nieuwe heup of knie, COPD, kanker en die tijdens een ziekenhuisopname nog niet voldoende hersteld zijn. Hierdoor is terugkeer naar huis nog niet mogelijk. Het is heel verschillend hoe lang de opname duurt: dit varieert van twee weken tot maximaal een half jaar. De behandeling is er op gericht om zo veel mogelijk te herstellen, waardoor men weer verantwoord en veilig naar huis kan gaan. Ook leert men omgaan met blijvende beperkingen, bijvoorbeeld als u niet meer goed kunt lopen. En leert men omgaan met hulpmiddelen die nodig zijn, zoals een rolstoel of rollator.

De volgende disciplines vanuit Goudenhart kunnen betrokken zijn bij de revalidatie:

Op de dag van opname maakt u kennis met een aantal behandelaars. De specialist ouderengeneeskunde of de  verpleegkundig specialist doen een intake. De fysiotherapeut en de ergotherapeut beoordelen de transfer en leveren de benodigde hulpmiddelen. De dagen erna zal er verder onderzoek plaatsvinden en wordt er gestart met de behandeling. Zo nodig kan er behandeling plaatsvinden in het weekend.

Samen met u, uw familie en de betrokken disciplines wordt een persoonlijk revalidatieplan opgesteld. In dit revalidatieplan staat wat u nodig heeft om weer thuis te kunnen functioneren, zelfstandig of met hulp.

Indien u voldoende hersteld bent om naar huis te gaan, is het mogelijk om de behandeling bij Goudenhart via de eerstelijns behandeling voort te zetten.

Locaties

Bekijk hier op welke locaties door Goudenhart revalidatiebehandelingen worden gegeven.