Behandeling tijdens permanent verblijf

Naast eerstelijns behandeling en behandeling tijdens revalidatie, biedt Goudenhart ook behandeling aan cliënten die zijn opgenomen op één van de verpleeghuisafdelingen van WelThuis. Dit zijn zowel somatische als psychogeriatrische afdelingen.

Behandeling

Indien een cliënt wordt opgenomen op een van de verpleeghuisafdelingen wordt de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar. Hij/zij neemt de taak van de huisarts over. Naast de specialist ouderengeneeskunde zijn er vaak meerdere disciplines betrokken. Het gaat dan om een multidisciplinaire behandeling waarbij de volgende disciplines betrokken kunnen zijn:

Er wordt, in nauwe afstemming met de verpleeg- en verzorgingsmedewerkers van WelThuis, een zorgleefplan opgesteld, welke als basis dient voor de te geven zorg en behandeling. Twee keer per jaar is er een multidisciplinair overleg (MDO), waarbij samen met u en/of uw familie/mantelzorgers de zorg en behandeling wordt afgestemd. Uiteraard kunnen tussentijds ook wijzigingen in het behandelbeleid worden doorgevoerd indien de situatie hierom vraagt. Behandeldoelen kunnen zowel een preventief als curatief karakter hebben.

Behandelaren

Behandeling vindt plaats door de genoemde disciplines. Alle behandelaren zijn bekend met/geschoold in de behandeling van de(psycho)geriatrische cliënt, zowel in de benadering als met de inhoudelijk problematiek. Momenteel zijn er 32 medewerkers bij Goudenhart werkzaam binnen de langdurige zorg.

Locaties

Op alle verpleeghuislocaties van WelThuis wordt door Goudenhart behandeling geleverd.
Klik op de volgende link om een overzicht te zien van al onze verpleeghuislocaties.