Verpleegkundig Specialisten

De verpleegkundig specialist, verder genoemd VS, is een ervaren HBO verpleegkundige die de masteropleiding tot verpleegkundig specialist heeft afgerond. De titel ‘verpleegkundig specialist’ is een wettelijk beschermde titel en uitsluitend voorbehouden aan diegenen die deze masteropleiding hebben behaald. Een VS combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten (in het verpleeghuis ‘cliënten’ genoemd). Ook levert zij een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van zorg.

Ons team

Wat kunt u verwachten van de Verpleegkundig Specialist

De VS heeft een aantal verschillende taken. Zo richt de verpleegkundig specialist zich niet alleen op de directe cliëntenzorg, maar ook op deskundigheidsbevordering van eigen en andere disciplines en aan de kwaliteit van zorg.

Cliëntenzorg

  • De VS is gespecialiseerd in de behandeling en zorg van de kwetsbare chronisch zieke cliënt. Zij werkt nauw samen met de specialist ouderengeneeskunde en, indien nodig, kan deze in consult worden geroepen. Ook zorgt zij ervoor dat de (para)medische behandeling en de verpleegkundige zorg goed op elkaar zijn afgestemd;
  • De VS is het eerste aanspreekpunt op medisch gebied voor de afdeling waar u verblijft;
  • De VS houdt wekelijks een medische visite en inventariseert wat de klachten zijn op medisch en verpleegkundig gebied. Indien nodig doet zij lichamelijk onderzoek, vraagt aanvullend onderzoek aan, beoordeelt uitslagen van onderzoek, stelt diagnoses, schrijft medicatie voor en maakt samen met u of uw eerste contactpersoon een behandelplan. De verpleegkundig specialist kan doorverwijzen naar andere behandelaars, zoals een fysiotherapeut, psycholoog of eventueel een specialist in het ziekenhuis;
  • De VS is aanwezig tijdens het halfjaarlijkse multidisciplinaire overleg (MDO) waarbij het behandelplan wordt geëvalueerd.

Deskundigheidsbevordering en kwaliteit van zorg

  • De VS organiseert en geeft scholingen en klinische lessen aan andere professionals, zowel binnen als buiten de organisatie, op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten;
  • De verpleegkundig specialist is betrokken bij vernieuwings- en kwaliteitsprojecten binnen en buiten de organisatie.

Hoe kunt u in contact komen met de Verpleegkundig Specialist?

Indien u contact wilt opnemen met een van onze verpleegkundig specialisten, kunt u ons medisch secretariaat bellen op telefoonnummer 079-7122061, of u kunt een bericht sturen naar ons.

Voor meer informatie, bekijk onderstaande folders en factsheet:

Factsheet Verpleegkundig Specialist

Folder Verpleegkundig Specialist: samenwerkingspartners

Folder Verpleegkundig Specialist: zorgvragers