Specialist ouderengeneeskunde (SO)

Het doel van het specialisme ouderengeneeskunde is medische zorg verlenen bij complexe geriatrische problemen, met de nadruk op het versterken van de functionele autonomie en kwaliteit van leven van de cliënt.

Ouderengeneeskunde is het specialisme voor kwetsbare ouderen en cliënten met een chronische ziekte. Door diverse factoren op somatisch, psychisch, communicatief en maatschappelijk gebied zijn deze cliënten in een wankel evenwicht geraakt wat betreft hun functionele autonomie en zelfredzaamheid.

De cliënten, waar de specialist ouderengeneeskunde zich op richt, kenmerken zich door: meervoudige problematiek, hebben twee of meer ziektebeelden in combinatie met specifieke ouderdomsverschijnselen.
De specialist ouderengeneeskunde kijkt naar het geheel van de cliënt en zijn of haar toestand, het zorgsysteem, de voorgeschiedenis, de persoonlijkheid en zijn of haar sociale en materiële omgeving. Niet alleen de ziekte of ziektes van de cliënt bepalen waar de specialist ouderengeneeskunde de focus legt. Even belangrijk zijn de gevolgen van die ziektes voor de functionele autonomie en de kwaliteit van leven van de cliënt, in relatie tot zijn of haar zorgsysteem.

Ons team

Werkwijze

Ieder teamlid is als eerste behandelaar betrokken bij een aantal cliënten. De eerste behandelaar kan een verpleegkundig specialist, een basisarts of een assistent in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn. De verpleegkundig specialist, basisarts of arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde werkt intensief samen met een vaste specialist ouderengeneeskunde. Zo zorgen we voor een goede kwaliteit van de medische behandeling. Voor die goede behandeling is specifieke kennis en ervaring nodig. Zo krijgen cliënten door de diversiteit aan aandoeningen vaak verschillende soorten medicatie. Elk teamlid moet goed weten wat voor ingrijpende gevolgen verschillende medicijnen op elkaar kunnen hebben.
Waar dat mogelijk is, overlegt de behandelaar met de cliënt zelf over de verwachtingen op langere termijn. Wat is de beste manier voor de cliënt om zich voor te bereiden op eventuele veranderingen? Wanneer de cliënt niet meer in staat is zelf dit gesprek met de behandelaar te voeren, dan zal de behandelaar dit met de naaste (de vertegenwoordiger van de belangen) van de cliënt bespreken.

Samenwerking met de verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist en de specialist ouderengeneeskunde participeren gezamenlijk in het werkoverleg en alle vakinhoudelijk overleggen. Iedere verpleegkundig specialist vormt een duo met een vaste specialist ouderengeneeskunde.  De specialist ouderengeneeskunde blijft ten alle tijden medisch verantwoordelijk.

De specialist ouderengeneeskunde en revalidatie

Enkele van de specialisten ouderengeneeskunde van Goudenhart zijn intensief betrokken bij de cliënten die tijdelijk opgenomen zijn voor revalidatie bij In Beweging, het revalidatiecentrum in verpleeghuis Vivaldi in Zoetermeer en in verpleeghuis De Westerweeren in Bergambacht. De eerste behandelaar op een afdeling van In Beweging kan ook een verpleegkundig specialist van In Beweging zijn. Voor de revalidatie van de cliënten wordt er samengewerkt met de revalidatieartsen van Sophia revalidatie.
Het team werkt ook intensief samen met een aantal verpleegkundig specialisten werkzaam bij In-Beweging.

24/7

Het team is 24/7 uur beschikbaar. Buiten kantoortijden verlenen de specialisten ouderengeneeskunde de 24-uurs medische zorg voor alle cliënten die wonen in verpleeghuislocaties van WelThuis in Zoetermeer, Gouda en de Krimpenerwaard. Dit betreft zowel cliënten met een somatische als met een psychogeriatrische problematiek. Deze medische zorg wordt ook geboden aan cliënten die voor revalidatie tijdelijk zijn opgenomen op een afdeling van In Beweging.

De SO in de eerstelijn

In de regio werken de specialisten ouderengeneeskunde ook buiten het verpleeghuis. Een specialist ouderengeneeskunde richt zich speciaal op deze taak. Zij ondersteunen desgevraagd de huisarts bij complexe problematiek.

Twee SO’s zijn actief betrokken bij de zorg voor cliënt met een psychogeriatrische aandoening in de thuissituatie.