Psychologie

De psychologen zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van mensen met psychische of gedragsproblemen en neuropsychologische problematiek.

Ons team

Diagnostiek en behandeling

Afhankelijk van de zorgvraag, kunnen verschillende diagnostiek- en behandelinterventies ingezet worden. Onderstaand een globaal overzicht van de meest voorkomende interventies.

Stemmingsonderzoek

Bij een stemmingsonderzoek wordt gekeken of er sprake is van angst- of stemmingsproblemen door middel van meerdere meetinstrumenten/ vragenlijsten en een klinisch interview. Er kunnen verschillende behandelinterventies aangeboden worden, zoals (cognitieve) gedragstherapie, mindfulness en EMDR (hier leest u meer over EMDR).

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Een neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen indien er mogelijk sprake is van cognitieve achteruitgang (bv. geheugenverlies of waarnemingsproblemen). Dit kan onder meer plaats vinden in het kader van het vaststellen van dementie of na een doorgemaakt CVA.

Naar aanleiding van de bevindingen van een neuropsychologisch onderzoek kunnen adviezen in het omgaan met de veranderingen in het cognitief functioneren gegeven worden aan zowel de cliënt als de naasten. Hier kunt u meer informatie vinden over het neuropsychologisch onderzoek.

Omgaan met gedragsveranderingen

Na bijvoorbeeld een CVA of bij een dementieel syndroom kan er sprake zijn van gedragsveranderingen. Op basis van observatie en psychodiagnostiek worden psycho-educatie en adviezen voor het dagelijks leven gegeven.

Doelgroepen

Klinisch

Op aanvraag van de specialist ouderengeneeskunde dragen de psychologen zorg voor psychodiagnostisch (waaronder neuropsychologisch) onderzoek, behandeling en begeleiding van cliënten die binnen een verpleeghuissetting wonen op een somatische, psychogeriatrische of een gerontopsychiatrische afdeling.

Op de revalidatieafdelingen zijn zij betrokken bij cliënten met CVA problematiek, cognitieve stoornissen mogelijk in het kader van dementie en stemmingsgerelateerde problematiek.

Poliklinisch

Binnen het gehele werkgebied is er psychologische hulpverlening mogelijk voor thuiswonende cliënten. Het gaat hierbij veelal om kortdurende behandeling, welke gericht is op angst- of stemmingsproblematiek. De psychologen van het behandelcentrum zijn gespecialiseerd in de samenhang met neuropsychologische problematiek.

Poliklinische behandeling is mogelijk in Vivaldi te Zoetermeer; op één van de andere locaties van WelThuis en andere locaties waar een overeenkomst mee is. Thuisbehandeling vindt in overleg plaats. Hier vindt u meer informatie over deze vorm van Psychologische Hulpverlening.

Beroepsgroepen

De psychologen bij ons behandelcentrum werken conform de beroepscode van het NIP.  De psychologen zijn in het bezit van het Kwaliteitsstatuut.
Via de website van het NIP kunt u deze beroepscode inzien.

Ons psychologenteam bestaat uit Gezondheidszorgpsychologen (BIG-geregistreerd) en Masterpsychologen. Sommige van onze GZ-psychologen zijn aangesloten bij de Nederlande Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP).

Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige bejegening en het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

Links

www.psynip.nl

www.big-register.nl

www.nvgzp.nl

www.emdr.nl

Bijlagen folders

Folder EMDR

Folder NPO

Toestemmingsformulier 2018