Medisch team

Het medisch team is verantwoordelijk voor de medische zorg aan cliënten wonend in een van de locaties van WelThuis of verblijvend op een revalidatieafdeling van In Beweging. Het team bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde in opleiding, verpleegkundig specialist in opleiding en basisartsen.
Ieder lid van het team kan de eerste behandelaar voor u zijn. De verpleegkundig specialist, basisarts of arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde werkt intensief samen met een vaste specialist ouderengeneeskunde.

 

Voor meer informatie over onze Specialisten ouderengeneeskunde kunt u hier klikken.

Voor meer informatie over onze Verpleegkundig specialisten kunt u hier klikken