Fysiotherapie

Fysiotherapie richt zich op het bewegend functioneren van de mens. Wanneer problemen in het bewegingsapparaat optreden, kan de fysiotherapeut ingeschakeld worden.
Bij Goudenhart zijn 18 fysiotherapeuten werkzaam. Iedere therapeut heeft zijn eigen werkgebied en expertise.
In het gehele werkgebied voorzien wij in zowel klinische als poliklinische behandelingen. Dat houdt in dat er behandeling wordt gegeven aan bewoners van de woonzorglocaties van WelThuis, bezoekers van dagbehandeling en tevens aan thuiswonende cliënten.

Ons team

Doelgroepen

De fysiotherapeuten van Goudenhart behandelen zowel klinische als poliklinische cliënten.
In de kliniek, dat houdt in de verpleeg- en verzorgingshuizen, wordt fysiotherapie geboden aan revaliderende, chronisch zieke en dementerende cliënten met uiteenlopende ziektebeelden.
Op de revalidatieafdelingen richten we ons voornamelijk op cliënten die revalideren na een beroerte (CVA), een beenamputatie, een totale knie- of heupprothese, een operatie en na fracturen.

In de polikliniek, mensen die in hun eigen huis wonen, bieden wij fysiotherapie aan huis of op een van onze locaties. Dit is fysiotherapie o.a. aansluitend op een revalidatieperiode, bij neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson, na een beroerte (CVA), na een beenamputatie, na een totale knie- of heupprothese, na fracturen en bij reumatische aandoeningen.

Behandelingen

Naast reguliere fysiotherapeutische behandelingen die passen bij onze doelgroep, bieden wij hydrotherapie en manuele lymfdrainage.
Hydrotherapie is een vorm van oefentherapie dat in verwarmd water wordt gegeven. Door de opwaartse druk van het water is het gemakkelijker om te bewegen. Deze vorm van therapie wordt een aantal uur per week gegeven in zwembad de Driesprong te Zoetermeer.
Een aantal therapeuten zijn gespecialiseerd in manuele lymfdrainage. Bij deze behandeling wordt het lichaam door speciale technieken gestimuleerd om overtollig (lymf)oedeem af te voeren.

Praktische informatie

Aanmelding

Wanneer u in één van de woonzorglocaties van Vierstroom verblijft en voor fysiotherapeutische behandelingen in aanmerking komt, wordt u door de specialist ouderengeneeskunde (arts) verwezen naar één van onze fysiotherapeuten.
Poliklinische cliënten kunnen zelf contact opnemen met de afdeling fysiotherapie als u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist. Wanneer uw aanmelding bij ons binnenkomt, ontvangt u een bevestigingsbrief met aanvullende informatie.
Het grootste gedeelte van de behandelingen worden op locatie uitgevoerd. Maar ook aan huis kunnen onze therapeuten in bepaalde gevallen een fysiotherapeutische behandeling geven. Overleg met uw therapeut over de mogelijkheden.

Vergoeding

Indien u verblijft in één van de woonzorglocaties van Vierstroom, valt de vergoeding van de behandelingen onder de Zorg Zwaarte Pakket-financiering (ZZP) vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

De vergoeding van de kosten voor poliklinische behandeling zijn afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. Dit houdt tevens verband met uw diagnose.

Het is verstandig dat u uw dekking navraagt bij uw verzekering voor aanvang van de behandeling.

Faciliteiten

De fysiotherapeuten van het behandelcentrum werken op verschillende locaties.

Alle locaties zijn ruim voldoende uitgerust om een goed uitgebalanceerde training c.q. behandeling te kunnen geven.
In Vivaldi bevindt zich tevens een oefentuin met professionele oefenapparatuur voor training in de buitenlucht.
Wij maken gebruik van zwembad De Driesprong te Zoetermeer, om cliënten met een indicatie voor hydrotherapie te kunnen behandelen in het water.

Naast nauwe samenwerking met andere behandelaars van het behandelcentrum, houden een revalidatiearts, orthopedisch instrumentmaker en orthopedisch schoenmaker wekelijks spreekuur in Vivaldi.
Zij kunnen met advies en/of hulpmiddelen ondersteuning bieden aan de fysiotherapeutische behandeling.

Beroepsgroepen

Iedere fysiotherapeut binnen het behandelcentrum staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Dit houdt in dat iedere fysiotherapeut verplicht is om goed geschoold te zijn en dit jaarlijks bij te houden.
Hiermee wordt de vakinhoudelijke kennis up to date gehouden om de behandelingen zo effectief mogelijk te kunnen laten verlopen.

Een aantal fysiotherapeuten zijn aangesloten bij ParkinsonNet, het landelijke netwerk voor de behandeling van Parkinson patiënten. Zij zijn, naast andere paramedici werkzaam bij het behandelcentrum, speciaal opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson en werken nauw samen met neurologen en Parkinsonverpleegkundigen in de regio.

Folders

Meer informatie over fysiotherapie bij Goudenhart vindt u hier.

Contactgegevens

Indien u contact wilt opnemen met een van onze fysiotherapeuten, kunt u ons secretariaat bellen op telefoonnummer 079-7122190, of u kunt ons een bericht sturen via ons contactformulier.
Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur.
De afdeling fysiotherapie in Vivaldi is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur.
Voor informatie over de werktijden op onze andere locaties kunt u contact opnemen met ons secretariaat.