Ergotherapie

Ergotherapie stelt mensen in staat de dagelijkse dingen in de eigen omgeving te doen.
Ergotherapie richt zich op het dagelijks handelen. Ergotherapie wordt ingezet wanneer  activiteiten die automatisch behoren te gaan, zoals aankleden, schrijven, eten, boodschappen doen, telefoneren, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of hobby’s niet meer (volledig) lukken. De ergotherapeut bekijkt samen met u hoe deze activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk uitgevoerd kunnen worden.
Ergotherapeuten werken praktisch en leren u de dingen die voor u belangrijk zijn weer zelf te doen. De ergotherapeut bekijkt samen met u wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn en welke rol de omgeving hierin speelt.

Ons Team

Doelgroepen

Binnen de verpleeghuizen wordt er ergotherapie gegeven aan mensen die problemen hebben met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. De volgende aandoeningen kunnen hier de oorzaak van zijn:

Daarnaast geven wij advies aan verzorgend personeel en mantelzorgers van deze cliënten.

Poliklinisch kunnen mensen voor ergotherapiebehandeling komen met dezelfde aandoeningen als hierboven beschreven.

Ook behandelen wij mensen met:

 • Chronische pijnklachten
 • Handletsels

Behandelingen

De behandeling van de ergotherapeut is gericht op het adviseren, instrueren, trainen en begeleiden. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Het op een andere manier aanleren van algemene dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden met één hand, zittend koken, met de andere hand leren schrijven of op een andere manier leren werken met de computer.
 • Adviseren over hulpmiddelen of aangepaste materialen en leren gebruiken van technieken en hulpmiddelen, zoals trainingen geven in het veilig en verantwoord rijden met een scootmobiel
 • Adviseren over en begeleiden bij de aanvraag van WMO-voorzieningen zoals een scootmobiel, beugels, verhoogd toilet of  douchestoel.
 • Adviseren over en begeleiden bij de aanvraag van bijvoorbeeld een trippelstoel en verzorgingsmateriaal bij de zorgverzekeraar.
 • Adviseren op het gebied van valpreventie.
 • Het geven van preventieve en gewrichtsbeschermende adviezen om de verergering en het ontstaan van klachten te voorkomen
 • Leren herstellen van evenwicht tussen wat u doet en wat u kan voor mensen met chronische pijnklachten en/of vermoeidheid
 • Nazorg verlenen bij ontslag uit het ziekenhuis of verpleeghuis.
 • Instructies/trainingen geven over of het toezien op de afhandeling van een aanvraag voor voorzieningen.
 • Instructies geven aan uw familie en/of verzorgers over hoe ze u het beste kunnen begeleiden bij dagelijkse handelingen.

Praktische informatie

De behandeltijden worden in overleg met u en eventueel andere betrokken hulpverleners vastgesteld.

De regio’s zijn geclusterd in Gouda/ Gouderak, Bodegraven/ Boskoop/ Waddinxveen/ Reeuwijk, Haastrecht/ Stolwijk/ Bergambacht/ Schoonhoven en Woerden/Linschoten/ Oudewater. In deze regio’s vindt ergotherapiebehandeling in de thuissituatie plaats. In Zoetermeer vindt de behandeling, afhankelijk van de vraag, thuis plaats of op de afdeling ergotherapie van het behandelcentrum.

De afdeling ergotherapie bevindt zich in woon- en revalidatiecentrum Vivaldi op de begane grond.

Behandeling vindt plaats op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Kosten en verwijzing

De kosten van ergotherapie worden door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering. In de basisverzekering is maximaal tien uur ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Mocht u een aanvullende verzekering hebben, dan kunt u nagaan in uw polis of u voor meer uren ergotherapie in aanmerking komt. Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, maar wilt u wel meer uren ergotherapie krijgen, dan kunt u zelf bijbetalen.

Sinds kort is er de mogelijkheid van Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). Dit betekent dat u zonder verwijzing van uw arts naar ons toe kunt komen voor behandeling. U kunt in uw polisvoorwaarden terugvinden of  DTE vergoed wordt. Mocht dit vermeld staan in uw polis, dan kunt u zelf contact opnemen met de afdeling ergotherapie.

Hoe verloopt uw aanmelding voor ergotherapie met een verwijzing van een arts?

Wanneer een verwijzing bij ons binnenkomt, wordt contact met u opgenomen door een ergotherapeut om een afspraak te maken. U krijgt tevens een informatiebrief toegestuurd met de bevestiging en verdere informatie over de ergotherapiebehandeling.

Faciliteiten

De ergotherapeuten in Zoetermeer werken vanuit woon- en revalidatiecentrum Vivaldi.

Hier staat  o.a. een grote oefenkeuken (in hoogte verstelbaar) ter beschikking en  is er de mogelijkheid om allerlei hulpmiddelen uit te proberen.

Tevens zijn zij werkzaam in de verpleeghuizen  Monteverdi, Magnolia en Domus  en de verzorgingshuizen ‘Buytenhaghe’, ‘t Seghe Waert’ en  De Morgenster’.

Zij worden ook geconsulteerd door o.a. het Lange Land Ziekenhuis en  de locaties van Steinmetz de Compaen. De ergotherapeut is hier niet op vaste tijden aanwezig, maar komt op afroep.

De ergotherapeuten in Krimpenerwaard zijn werkzaam vanuit hun regiokantoor in Stolwijk. Zij bieden in de eerste lijn ergotherapie en komen op consult bij cliënten in de verpleeghuizen ‘Bovenberghe’, ‘Borchleen’, ‘Westerweeren’, ‘Liezeborgh’, ‘Wilgenhoven’ en ‘Olympiadehuis’ en in verzorgingshuizen ‘Martha Flora’, ‘Olympiadehuis’, ‘Schuylenburcht’, ‘Lindescote’, ’t oude land’.

Ook hier zijn de ergotherapeuten niet op vaste tijden aanwezig, maar zij komen regelmatig op de locaties langs.

Beroepsgroepen

De ergotherapeuten die extramuraal werken, staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Drie van onze ergotherapeuten zijn aangesloten bij het Parkinsonnetwerk

Folder

Ergotherapie en Mantelzorgers

Contactgegevens

Indien u contact wilt opnemen met een van onze ergotherapeuten, kunt u ons secretariaat bellen op telefoonnummer 079-7122190, of u kunt een bericht sturen via ons contactformulier.
Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur.

De afdeling ergotherapie in Vivaldi is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 16.30 uur.
Voor informatie over de werktijden op onze andere locaties kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Links

www.ergotherapie.nl

www.vierstroom.nl

www.parkinsonnet.nl