Welkom bij Goudenhart, specialisten voor lijf en leden

Goudenhart biedt specialistische behandeling voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Wij leveren voor deze doelgroep multidisciplinaire behandeling, revalidatie en advies. Onze behandelteams worden ingezet voor behandeling in verpleeghuissetting,  kortdurende revalidatie en poliklinische behandeling.

Goudenhart is een zelfstandige behandeldienst en verleent haar diensten aan Welthuis, In-Beweging, Transmitt voor Revalidatie en Zorgpension Zoetermeer. Daarnaast behandeld zij cliënten binnen de eigen polikliniek.

Goudenhart, specialisten voor lijf en leden.

Goudenhart is onderdeel van Fundis. Fundis participeert in bedrijven die actief zijn op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de regio’s Zoetermeer, Midden Holland en West Utrecht. Van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijnsactiviteiten tot paramedische diensten, van revalidatiezorg en verpleeghuiszorg tot huishoudelijke ondersteuning.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

In dit kader stelt Goudenhart B.V. de volgende documenten beschikbaar: ‘Privacyverklaring cliënten Goudenhart’, ‘Privacyverklaring klanten Goudenhart’, ‘Privacyverklaring sollicitanten Goudenhart’, ‘Cookiestatement Goudenhart’.

Deze documenten vindt u hier.

Bekijk hier onze disclaimer.