Welkom bij Goudenhart, specialisten voor lijf en leden

U kunt bij ons terecht voor eerstelijns behandeling, behandeling tijdens revalidatie en behandeling bij langdurig verblijf.

Onze behandelaren zijn specialisten op het gebied van de behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen,
revalidanten en cliënten met een chronische ziekte.

Dit is mogelijk voor zowel klinische als poliklinische cliënten. Dit houdt in dat u behandeld kunt worden als u woont of tijdelijk verblijft in één van de woonzorglocaties van WelThuis, of wanneer u alleen eerstelijns behandeling nodig heeft.
Deze poliklinische behandeling kan plaatsvinden in één van onze locaties of bij u thuis.

Het werkgebied van Goudenhart is Zoetermeer, Gouda (e.o.), Woerden (e.o.) en de Krimpenerwaard.

Goudenhart heeft 70 behandelaren, ieder met zijn eigen specifieke vakkennis en ruime ervaring. Dit zijn de specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologe.

Door intensieve samenwerking tussen alle behandelaren en de verpleegkundigen van Welthuis en In-Beweging, is Goudenhart in staat de cliënt optimaal te behandelen.

Onze bloggende directeur & SO’s hebben de smaak te pakken!

Las je hier nog de blog van Gert-Jan Speksnijder, directeur Goudenhart, over de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in de eerstelijn en de goede samenwerking met Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ)

Inmiddels staat er ook een blog van Basir Sultanzadah (SO) en Kristel van Tol (SO) online. Die lees je hier en hier!

Basir zet uiteen waarom er ‘Meer specialisten ouderengeneeskunde nodig (zijn) voor inzet in de eerste lijn’,

Kristel licht toe wat de meerwaarde van de SO is, de ondersteunende rol die hij/zij kan spelen en het verschil met de huisarts.

Het Centrum voor Reuma & Revalidatie Rotterdam (RRR) heeft inmiddels een nieuwe naam: De State Hillegersberg. De integratie van de behandeldienst van De State en de behandeldienst van Goudenhart is nu gaande en dat loopt voorspoedig. In de loop van dit jaar zullen beide teams tot 1 behandelteam worden gesmeed. De State kent inmiddels 4 onderdelen: de langdurige zorg (circa 60 plaatsen) van WelThuis, revalidatie (circa 50 plaatsen), Zorgpension Fundis en Goudenhart. Om tot 1 sterk behandelteam te komen vinden er al uitwisselingen plaats binnen de vakgroepen, kennis&expertise wordt steeds meer uitgewisseld en vacatures worden ook al gedeeld.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

In dit kader stelt Goudenhart B.V. de volgende documenten beschikbaar: ‘Privacyverklaring cliënten Goudenhart’, ‘Privacyverklaring klanten Goudenhart’, ‘Privacyverklaring sollicitanten Goudenhart’, ‘Cookiestatement Goudenhart’.

Deze documenten vindt u hier.

Bekijk hier onze disclaimer.