Welkom bij Goudenhart, specialisten voor lijf en leden

Goudenhart biedt specialistische behandeling voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Wij leveren voor deze doelgroep multidisciplinaire behandeling, revalidatie en advies. Onze behandelteams worden ingezet voor behandeling in verpleeghuissetting,  kortdurende revalidatie en poliklinische behandeling.

Goudenhart is een zelfstandige behandeldienst en verleent haar diensten aan Welthuis, In-Beweging, Transmitt voor Revalidatie en Zorgpension Zoetermeer. Daarnaast behandeld zij cliënten binnen de eigen polikliniek.

Goudenhart, specialisten voor lijf en leden.

Deze maand zet Goudenhart zich in voor de Live Life Foundation
Deze stichting heeft als doel om de gezondheidszorg in Malawi (Afrika) te verbeteren, dit doen zij door het uitbreiden van een kliniek en voorlichting te geven over hygiëne, voeding en het herkennen van symptomen van ziektes. Het huidige project is het opzetten van fysiotherapie voor kinderen met een beperking.

Goudenhart vind dit initiatief zo goed dat zij een actie heeft opgezet. Help ook mee om geld in te zamelen voor fysiotherapie in Malawi! —>

Kijk voor meer informatie over sponsoring en de stichting ophttp://www.livelifemalawi.nl/


Hiep, hiep.. Hoera! Éen van onze specialisten ouderengeneeskunde, heeft met succes de opleiding tot ‘kaderarts GRZ’ afgerond.

Javad, gefeliciteerd!!

Een kaderarts? Wat kan hij voor u betekenen?

De kaderartsen Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) zijn expert binnen de revalidatiezorg. Een kaderarts kan op verschillende manieren zijn expertise inzetten:

  • Optreden als consulent voor huisartsen en medisch specialisten met gerichte adviezen over vragen bij de behandeling van individuele patiënten;
  • Ontwikkelen en/of geven van wetenschappelijk onderbouwde deskundigheidsbevordering aan collega-artsen, andere behandelaars en verzorgenden;
  • Deelname aan (beleids-)commissies, (regionale) verbeterprojecten en werkgroepen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het betreffende aandachtsgebied;
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van evidence based richtlijnen binnen de revalidatie;
  • (Deelname aan) wetenschappelijk onderzoek en schrijven van artikelen op het betreffende aandachtsgebied.

Goudenhart is onderdeel van Fundis. Fundis participeert in bedrijven die actief zijn op een specifiek terrein binnen de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken in de regio’s Zoetermeer, Midden Holland en West Utrecht. Van wijkverpleging tot persoonlijke alarmering, van welzijnsactiviteiten tot paramedische diensten, van revalidatiezorg en verpleeghuiszorg tot huishoudelijke ondersteuning.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

In dit kader stelt Goudenhart B.V. de volgende documenten beschikbaar: ‘Privacyverklaring cliënten Goudenhart’, ‘Privacyverklaring klanten Goudenhart’, ‘Privacyverklaring sollicitanten Goudenhart’, ‘Cookiestatement Goudenhart’.

Deze documenten vindt u hier.

Bekijk hier onze disclaimer.

Hallo daar!

Hallo daar!